Juridische vermeldingen

Algemene verkoopvoorwaarden

1. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

De verhuurder SARL CEZE CANOES, 14 bis route de Pont St Esprit, 30630 Goudargues, RCS 53040830100014. De huurder is de belangrijkste verantwoordelijke voor de groep die het algemene huurreglement heeft gelezen en die zich ertoe verbindt de gehuurde uitrusting de dag zelf te respecteren en terug te brengen. van de dienst. Hij verbindt zich, evenals zijn teamgenoten, om 25 meter te zwemmen en te weten hoe hij zich moet onderdompelen, om 5 jaar oud te zijn, het drijfhulpmiddel te dragen, burgerlijke aansprakelijkheid te hebben, niet onder invloed van alcohol te zijn, geïnformeerd te worden over de weersomstandigheden en het waterpeil. Het materiaal moet met zorg worden gebruikt. Het verloren of kapotte materiaal wordt aan de huurder * gefactureerd. Het verhuurbedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor voorwerpen aan boord van de boot (camera, bril, horloges, etc.)

CEZE CANOES verhuurt materiaal in uitstekende staat. De huurder gaat ermee akkoord en zijn teamgenoten zorgen voor de apparatuur die hem is toevertrouwd. Hij is op de hoogte van de essentiële veiligheidsregels, namelijk:

Het dragen van een veiligheidsvest verplicht

Het dragen van gesloten schoenen zonder veters is verplicht

· Ga geen stroomversnelling in voordat de voorgaande boot de doorgang heeft verlaten

* In geval van verlies of breuk van apparatuur, wordt de huurder gefactureerd voor:

1 gebroken peddelblad: € 10

1 verloren vest: 20 €

1 boot kapot in fooi: 40 €

Gebroken dek of romp: 60 €

Om het risico op breuk of verlies te beperken, moet u het volgende vermijden: peddelgevechten, uzelf met de peddels in grind en takken duwen, staand in of op de boot springen.

2. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door SARL CEZE CANOES met een kapitaal van 10.000 euro met maatschappelijke zetel te 14 bis route de Pont St Esprit, 30630 Goudargues, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nîmes onder nummer 53040830100014 hierna CEZE CANOES genoemd en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website www.ceze-canoes.fr, hierna aangeduid als de koper ”.

Doel De huidige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen CEZE CANOES en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de handelaarsite www.ceze-canoes.fr, ongeacht of de koper professioneel of consument is. De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door CEZE CANOES. CEZE CANOES behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten De aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus gepubliceerd op de site www.ceze-canoes.fr. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.

Prijzen De prijzen vermeld in de catalogus van www.ceze-canoes.fr zijn prijzen inclusief alle belastingen in euro's, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten. CEZE CANOES behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die verschijnt op het moment van boeking dezelfde zal zijn.

Bestellingen De koper die een product of dienst wil kopen, moet :

Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden

Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten

Valideer uw bestelling na controle

Voer de betaling uit onder de voorziene voorwaarden

Bevestig uw bestelling en betaling

Bevestiging van de bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, erkenning van volledige kennis ervan en afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Een bevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en om transacties te accepteren. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.

Intrekking

U wordt erop gewezen dat, in toepassing van artikel L. 121-20-4 van de Consumentenwet, alle aangeboden Diensten niet onderworpen zijn aan de toepassing van het herroepingsrecht zoals voorzien in de artikelen L. 121-20 en volgende van de Consument Code op het gebied van verkoop op afstand. Als gevolg hiervan zijn de Diensten besteld op de CEZE CANOES Site onderhevig aan de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden voorzien in deze Algemene Voorwaarden. In geval van annulering van de dienst behoudt CEZE CANOES zich het recht voor om de consument alle betaalde bedragen terug te betalen, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van herroeping.

Betaalvoorwaarden

De prijs is te betalen bij bestelling. Betalingen worden gedaan met een creditcard; ze worden uitgevoerd via het beveiligde systeem ÉCM -CCI dat gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) zodat de verzonden informatie wordt versleuteld door software en geen derde partij hiervan op de hoogte kan worden gebracht tijdens het transport op het netwerk. De rekening van de koper wordt gedebiteerd bij validatie van de bestelling. Wijziging / annulering De online gemaakte reservering is geldig voor de gereserveerde datum en tijd, deze kan worden gewijzigd of geannuleerd:

1) door de klant onderworpen aan de volgende voorwaarden: Wat de reden ook is (routewijziging, vertrek- of aankomsttijden, aantal personen, datum, boot ...) de aangevraagde wijziging moet ons per e-mail worden toegezonden: cezecanoes @ gmail.com uiterlijk 48 uur voor vertrek vermeld de reservering en kan alleen van kracht zijn binnen de limiet van beschikbare plaatsen. De wijziging wordt systematisch per e-mail aan de klant bevestigd, enkel de ontvangst van deze e-mail zal hem van zijn vorige reservering ontslaan. Indien deze wijziging tot een meerprijs leidt, wordt het verschil voor vertrek bij onze receptie betaald. Als de wijziging resulteert in een prijsverlaging of een totale terugbetaling, kan het bedrag:

· Worden terugbetaald, minus de administratiekosten van € 10, -.

· Het onderwerp zijn van een creditnota die geldig is voor het huidige seizoen en geldig is voor al onze diensten door de dienstverlener

2) door de serviceprovider : Als de serviceprovider om veiligheidsredenen: overstroming, weersomstandigheden of andere omstandigheden de service moet annuleren, zal hij de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en een volledige terugbetaling uitvoeren.

Verantwoordelijkheid De verkoper is in het online verkoopproces alleen gebonden aan een middelenverbintenis; het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onbedoelde problemen.

Intellectuele eigendom Alle elementen van de CEZE CANOES-site zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van CEZE CANOES. Niemand is geautoriseerd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu om software, beeld of geluid gaat. Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CEZE CANOES.

Archivering - Bewijs CEZE CANOES archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van V. zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillenbeslechting Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van NIMES, niettegenstaande het aantal gedaagden of beroep op garantie.